Philippines landscape
Job post
UNITED AUCTIONEERS INC.

OPISYAL NG SEGURIDAD

UNITED AUCTIONEERS INC. Nai-post: 17 Buwan
Iulat ang vacancy ito 🏴

Deskripsyon:
  • Pinangangasiwaan/sinusubaybayan at ipinatutupad ang lahat ng bagay na nauukol sa Kalusugan at Kaligtasan;
  • Tumutulong na maiwasan at pamahalaan ang Mga Panganib/Hazard sa iba't ibang lugar ng trabaho
  • Subaybayan ang mga aktibidad sa lugar ng trabaho upang matiyak na sumusunod ang mga manggagawa sa mga patakaran sa Kalusugan at Kaligtasan ng kumpanya at pamahalaan
  • Nagsasagawa ng mga Pagsisiyasat sa Aksidente
  • Nagsasagawa ng mga inspeksyon sa Kalusugan at Kaligtasan
  • Ayusin/coordinate/pagsasagawa ng lahat ng mga programa sa pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan ng kumpanya para sa mga empleyado
  • Sinusubaybayan ang mga tauhan ng seguridad.
  • Tiyaking sumusunod ang mga manggagawa sa lahat ng ligtas na gawi sa trabaho.
  • Sinusubaybayan ang mga aktibidad sa bakuran sa lahat ng oras upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente/aksidente.

Iulat ang vacancy ito 🏴