Philippines landscape
Job post
cosmocare international inc

HR at Admin Manager

cosmocare international inc Nai-post: 14 Buwan
Iulat ang vacancy ito 🏴

Deskripsyon:

Mga Pangunahing Responsibilidad:

 • Pinapahusay ang human resources ng organisasyon sa pamamagitan ng pagpaplano, pagpapatupad, at pagsusuri sa mga relasyon ng empleyado at mga patakaran, programa, at kasanayan ng human resources.
 • Pinapanatili ang istraktura ng trabaho sa pamamagitan ng pag-update ng mga kinakailangan sa trabaho at paglalarawan ng trabaho para sa lahat ng mga posisyon.
 • Sinusuportahan ang mga kawani ng organisasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng programa sa pagre-recruit, pagsubok, at pakikipanayam; pagpapayo sa mga tagapamahala sa pagpili ng kandidato; pagsasagawa at pagsusuri ng mga panayam; at nagrerekomenda.
 • Inihahanda ang mga empleyado para sa mga takdang-aralin sa pamamagitan ng pagtatatag at pagsasagawa ng mga programa sa oryentasyon at pagsasanay.
 • Namamahala ng pay plan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pana-panahong mga survey sa suweldo; pag-iskedyul at pagsasagawa ng mga pagsusuri sa trabaho; paghahanda ng mga badyet sa suweldo; pagsubaybay at pag-iskedyul ng mga indibidwal na aksyon sa pagbabayad; at pagrerekomenda, pagpaplano, at pagpapatupad ng mga pagbabago sa istruktura ng suweldo.
 • Tinitiyak ang pagpaplano, pagsubaybay, at pagtatasa ng mga resulta ng trabaho ng empleyado sa pamamagitan ng mga tagapamahala ng pagsasanay upang magturo at magdidisiplina sa mga empleyado; pag-iskedyul ng mga kumperensya sa pamamahala sa mga empleyado; pagdinig at paglutas ng mga hinaing ng empleyado; at pagpapayo sa mga empleyado at superbisor.
 • Nagpapatupad ng mga programa sa benepisyo ng empleyado at nagpapaalam sa mga empleyado ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtatasa ng mga pangangailangan at uso sa benepisyo; pagrerekomenda ng mga programa ng benepisyo sa pamamahala; pagdidirekta sa pagproseso ng mga claim sa benepisyo; pagkuha at pagsusuri ng mga bid sa kontrata ng benepisyo; pagbibigay ng mga kontrata sa benepisyo; at pagdidisenyo at pagsasagawa ng mga programang pang-edukasyon sa mga programa ng benepisyo.
 • Tinitiyak ang legal na pagsunod sa pamamagitan ng pagsubaybay at pagpapatupad ng mga naaangkop na kinakailangan sa paggawa at gobyerno, pagsasagawa ng mga pagsisiyasat, pagpapanatili ng mga talaan, at pagkatawan sa Kumpanya sa mga pagdinig.
 • Nagpapatupad ng mga alituntunin sa pamamahala sa pamamagitan ng paghahanda, pag-update, at pagrekomenda ng mga patakaran at pamamaraan ng human resource.
 • Pinapanatili ang mga makasaysayang rekord ng human resource sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng isang sistema ng pag-file at pagkuha at pagpapanatili ng mga nakaraan at kasalukuyang talaan.
 • Nililinang ang propesyonal at teknikal na kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo sa edukasyon

Iulat ang vacancy ito 🏴