Philippines landscape
Job post
dreamcareerbuilder.com

Kabayaran at Mga Benepisyo ng HR

Multiplast Corp Nai-post: 24 Buwan
Iulat ang vacancy ito 🏴

Deskripsyon:

Deskripsyon ng trabaho

- Graduate ng Bachelor's Degree ng anumang kursong nauugnay sa Negosyo, Computer, o Pamamahala
- Minimum na isa (1) hanggang tatlong (3) taong karanasan sa pagtatrabaho bilang Payroll Officer
- Napakahusay na Kasanayan sa Matematika
- Mga Kasanayan sa Accounting at Bookkeeping at Organisasyon
- Pansin sa Detalye
- Superior Computer at Mga Kasanayan sa Pag-type/ Pagpasok ng Data
- Magandang Verbal Communication sa mga Empleyado
- Kakayahang Magtrabaho nang may Minimal na Pangangasiwa
- Pangunahing Pag-unawa sa Mga Pamamaraan sa Buwis, Pagkakapamilyar sa Mga Benepisyo at Iba pang mga Bawas sa Sahod
- Mga Kakayahang Multi-Tasking
- Kakayahang Magtrabaho sa isang Deadlines
- Mahusay na Kasanayan sa Paggawa ng Desisyon

Mga Tungkulin at Pananagutan

1. Pinoproseso ang payroll ng kumpanya sa bawat panahon ng suweldo.
2. Pinapanatili ang sistema ng pagpoproseso ng payroll at mga tala sa pamamagitan ng pangangalap, pagkalkula, at pag-input ng data.
3. Kinuwenta ang take-home pay ng empleyado batay sa mga talaan ng oras, benepisyo, at buwis.
4. Sumasagot sa mga tanong ng mga tauhan tungkol sa sahod, pagbabawas, pagdalo, at mga talaan ng oras.
5. Tumatanggap at nagkoordina ng mga kahilingan para sa bakasyon at iba pang pagliban.
6. Pinangangasiwaan ang mga pagbabago sa mga exemption, katayuan sa trabaho, at mga titulo sa trabaho.
7. Sumusunod sa mga patakaran at pamamaraan ng payroll at sumusunod sa nauugnay na batas.
8. Tinutukoy, sinisiyasat, at niresolba ang mga pagkakaiba sa talaan ng timesheet at payroll.
9. Iginagalang ang pagiging kumpidensyal ng mga rekord ng suweldo ng mga empleyado.
10. Kinukumpleto ang mga ulat ng payroll para sa mga layunin ng pag-iingat ng rekord o pagsusuri sa pamamahala.
11. Araw-araw na pag-upload ng pang-araw-araw na tala ng oras sa aming timekeeping system.
12. I-update ang mga talaan ng detalyadong payroll at buod, iskedyul ng manpower ng departamento, ulat sa pagsasaayos ng audit, Sick leave/bakasyong bakasyon o iba pang may kinalaman na mga dokumento para sa pag-file.
13. Iproseso ang mga dokumento para sa ipinag-uutos na mga benepisyo ng pamahalaan


Iulat ang vacancy ito 🏴