Philippines landscape
Job post
dreamcareerbuilder.com

Opisyal sa Pag-aaral at Pag-unlad

Multiplast Corp Nai-post: 20 Buwan
Iulat ang vacancy ito 🏴

Deskripsyon:

Buod ng Trabaho

Responsable sa pagtukoy ng mga pangangailangan sa pagsasanay at pag-unlad ng kawani, at para sa pagpaplano, pag-oorganisa at pangangasiwa ng naaangkop na pagsasanay. Responsable sa pagbibigay ng mga sinanay na empleyado sa iba't ibang departamento na nangangailangan sa kanila. Responsable sa paghahanda para sa inirerekumendang Taunang Plano sa Pagsasanay at ipatupad kapag naaprubahan. Ang Opisyal ng Pag-aaral at Pag-unlad ay tutulong sa HR Manager sa paghahanda at pagpapatupad ng mga programang E-Learning para sa kumpanya.

Kwalipikasyon/ Edukasyon

- Bachelor's Degree Graduate ng anumang kurso

- Minimum na dalawa (2) hanggang tatlong (3) taon ng karanasan sa pagtatrabaho sa Industriya ng Paggawa o anumang trabahong nauugnay sa Pagsasanay

- Kasanayan sa computer literacy at keyboard

- Epektibong mga kasanayan sa komunikasyon

- Ang pormal na kwalipikasyon sa pagsasanay ay kanais-nais

- Magandang kaalaman sa application software, karagdagang mga module at development software

Mga Tungkulin at Pananagutan

1. Tumutulong sa HRAD Manager sa pagbabalangkas ng Taunang Plano sa Pagsasanay na kinabibilangan ng:

a. Survey ng mga pangangailangan sa pagsasanay

b. Panukalang pagsasanay mula sa mga outsourced consultant

c. Mga layunin at paksa ng pagsasanay

d. Listahan ng mga posibleng kalahok

e. Venue (kung kinakailangan)

f. Badyet sa pagsasanay

2 Tumutulong sa HRAD Manager sa paghahanda at pagpapatupad para sa mga programang E-Learning, na kinabibilangan ng:

a. Paghahanda ng script

b. Mga Photo Shoot

c. Paggawa ng story board

3. Aktwal na video-based learning modules.

4. Ipatupad ang Plano sa Pagsasanay at gumawa ng kinakailangang pagsusuri upang matiyak ang pagiging epektibo ng mga isinagawang programa.

5. Echo in-house na pagsasanay upang idirekta ang mga upahang empleyado.

6. Naghahanda ng mga buwanang ulat na may kaugnayan sa katayuan ng plano kumpara sa Aktwal na pagsasanay na isinagawa.

7. Nagbibigay ng mga tagubilin, tumutulong at nangunguna sa mga 3P Supervisor sa pagsasanay sa kani-kanilang mga OJT gamit ang mga makina ng produksyon.

8. Nag-uudyok, tumutulong, gumagabay, at nagpapayo sa mga 3P Supervisor tungkol sa problemang nauugnay sa trabaho ng kanilang mga empleyado sa 3P.

9. Tumutulong sa pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng kumpanya.

10. Tumutulong sa pagsusuri sa Performance Evaluation ng mga empleyado ng 3P upang magbigay ng tulong sa pagsasanay ng kanilang mga tao.

11. Dumadalo sa buwanang pagsusuri sa pagsusuri ng lakas-tao.

12. Tumutulong sa paghahanda ng Job Description ng 3P employees para sa Department Head na talakayin at ipalaganap sa mga bagong empleyadong 3P.

13. Naisasagawa ang mga itinakdang espesyal na gawain sa pana-panahon.

14. Magbigay ng mataas na kalidad na propesyonal na mga kurso sa pagsasanay at materyales.

15. Tiyakin na ang lahat ng miyembro ng kawani, bago at umiiral, sa loob ng departamento at panlabas sa, ay sinanay sa aplikasyon sa isang naaangkop na antas.

16. Tiyakin na ang mga kinakailangan sa pagsasanay ay sapat na tinukoy at dokumentado.

17. Upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng pagsasanay at makakuha ng feedback sa mga kursong kailangan para sa impormasyon sa pagpaplano/pamamahala sa hinaharap.

18. Bumuo at magpanatili ng materyal sa pagsasanay

19. Panatilihin ang materyal sa pagsasanay na naaayon sa mga pagbabago at tiyakin din na ang mga materyales sa pagsasanay ay angkop sa mga kinakailangan ng kliyente, at magdisenyo ng mga materyales sa pagsasanay na sumasalamin sa mga pag-unlad ng kumpanya.


Iulat ang vacancy ito 🏴