Philippines landscape
Job post
Noble life International

ACCOUNTING ASSISTANT

Noble life International Nai-post: 16 Buwan
Iulat ang vacancy ito 🏴

Deskripsyon:

Buong Paglalarawan ng Trabaho
Responsable sa pagbibigay ng tulong sa pang-araw-araw na operasyon hal., Compensation & Benefits, Org. Development, Learning at Development ngunit limitado sa talent acquisition ng HRAD kasama ang mga administratibong tungkulin at tungkulin.

Mga Tungkulin at Pananagutan:
1. Iproseso ang timekeeping ng mga empleyado sa napapanahon at tumpak na paraan.
2. Tumutulong sa pagsunod sa batas sa pagtatrabaho, mga benepisyo ng empleyado, pangangasiwa ng suweldo, pamamahala sa pagganap, aksyong pandisiplina, at mga pagwawakas.
3. Panatilihin ang katumpakan sa paghawak ng mga gamit sa opisina, na may kinalaman sa mga legal na dokumento at katulad ng Kumpanya.
4. Tumutulong sa pagpapatupad ng mga serbisyo, patakaran at programa ng Kumpanya.
5. Responsable sa pagsagot sa mga tanong at alalahanin tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan sa payroll ng mga empleyado.
6. Naghahanda ng Data Analytic eg, Overtime, Timekeeping, Attendance at Employee Information analysis.

7. Tumulong sa Pangangailangan sa Pag-recruit at Staffing ng kumpanya.
8. Nag-aambag sa pagsasakatuparan ng mga kasanayan at layunin ng HR.
9. Nagsasagawa ng suporta, klerikal at iba pang mga tungkulin at responsibilidad na maaaring italaga ng superbisor/Pamamahala.


Iulat ang vacancy ito 🏴